Yrityksemme

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n toiminta käynnistyi vuoden 2004 alussa. Yhtiön omistajina ovat pääkaupunkiseudun kunnat Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa.

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy on julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä noudattava hankintayksikkö, joka on perustettu hankkimaan ja omistamaan HSL-alueen liikenteessä tarvittava uusi junakalusto.

Junakalustoyhtiön ydintehtävänä on hoitaa hankinnat ammattitaidolla ja tehokkaasti. Junakalustoyhtiö kilpailuttaa junia ja rahoitusta koskevat sopimukset. Junakalustoyhtiö vastaa omistamansa kaluston elinkaaren hallinnasta ja hankkii myös vastuullaan olevan kunnossapidon.

Pitkäjänteinen hankintastrategia ja riittävän kokoiset toimituserät mahdollistavat sekä hankintaehdoiltaan että rahoitukseltaan kokonaistaloudellisesti edulliset ratkaisut.

Junakalustoyhtiö vuokraa hankkimansa junayksiköt pitkäaikaisella vuokrasopimuksella HSL:lle (Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä), joka puolestaan luovuttaa junayksiköt operaattorin käyttöön.

Junakalustoyhtiö ei tuota voittoa, vaan sen toiminnasta saatava hyöty siirtyy edullisina vuokrina HSL:n tilaamaan pääkaupunkiseudun lähiliikenteeseen.